Beställ online provapå

För att beställa en online utbildning Prova på Blått spår med inlämningsuppgiften Målbild för en projektgrupp fyller du i uppgifterna nedan.
Vi kontaktar dig så snart vi har fått din beställning.

Kursmaterialet består av metoden Project goals från Parmatur Puls och en PowerPoint mall. Materialet levereras online.

Inlämningsuppgiften ska utföras i en grupp.

Pris: Gratis.
Erbjudandet gäller enbart i Sverige.