Innehåll Pulsinförande

Mål

Att införa Parmatur Puls som arbetssättet i en hel verksamhet. Omfattar ledningens strategiarbete, produktledning, resursledning samt projekt och uppdrag.

Förutsättning

Beställaren ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt pulsrum.

Målgrupper

Tre kursgrupper ingår:

  • Ledningsgrupp/del av ledningsgrupp (max 10 deltagare).
  • Produktchefer och tekniska chefer (max 12 deltagare).
  • Utvecklare och projektledare (max 20 deltagare).

Omfattning

Parmatur Puls införs via en serie utbildningar förlagda till två olika veckor med några veckor mellanrum. Pulsinförandet avslutas efter 8 veckor med en invigning och igångkörning av alla pulsmöten.

Omfattning totalt 12 dagar utbildning.

Vecka 1

Workshop 1: Utvärdera hur Agil/Lean ni är och se var ni har er förbättringspotential. ½ dag.

Föreläsning: Introduktion till Parmatur Puls. ½ dag.

Workshop 2: Agil Projektplanering med Puls, för aktuella projektgrupper. 2 dagar. Hemläxa att färdigställa planerna.

Workshop 3: Strategidag, för chefer och ledningsgrupp.
1 dag.  Hemläxa att färdigställa strategierna.

Workshop 4: Sätt upp pulstavla för Portföljledning. 1 dag. Hemläxa att färdigställa pulstavlan.

Workshop 5: Sätt upp pulstavla för Produktledning. 1 dag. Hemläxa att färdigställa pulstavlan.

Vecka 4

Kurs 1: Agil Projektledning med Puls, för projektledare och utvecklare. 2 dagar. Hemläxa att färdigställa rutiner.

Kurs 2: Agil Multiprojektledning med Puls, för chefer och ledningsgrupp. 2 dagar. Hemläxa att färdigställa rutiner.

Workshop 6: Sätt upp pulstavla för Uppdragsledning. 1 dag. Hemläxa att färdigställa pulstavlan.

Vecka 8

Invigning. Officiell igångkörning av alla pulsmöten. 1 dag.