Innehåll workshop Pulstavla

Målgrupp

Ledningsgrupp/portföljledning, produktledning eller uppdragsledning.

Ledningsgrupp och produktledningsgrupp bör först ha genomfört en strategidag där aktuella fokusområden, affärsmål och programplaner utarbetats. Dessa kommer att användas på portfölj- respektive produktpulstavlan.

Workshop kan hållas på svenska eller engelska.

Omfattning: 1 dag per tavla (portföljpulstavla, produktpulstavla, uppdragspulstavla).

Syfte

Att sätta upp en aktuell portfölj-, produkt- eller uppdragspulstavla samt etablera förståelse och arbetssätt för hur pulstavlan ska användas.

Resultat

En aktuell pulstavla för teamet samt rutiner för hur pulstavlan ska användas och pulsmöten genomföras.

Workshopen är uppdelad i tre moment

Pulstavlans grundstruktur. Dokument, planer och sammanställningar som ska finnas på tavlan identifieras. Saknade dokument tas fram som draft för att färdigställas senare.

Använda pulstavlan. Visualisera pågående arbete, aktuella problem, beslut samt köande arbete på tavlan.

Pulsmöten. Ta fram en agenda och genomför ett första pulsmöte.