Innehåll Workshop Agil Projektplanering

Målgrupp

Utvecklare och projektledare som arbetar med projekt.

Workshop kan hållas på svenska eller engelska.

Omfattning: 2 dagar.

Syfte

Under workshopen hjälper vi dig att göra din första projektplanering med Puls metoder. Efter workshopen ska du kunna planera projekt med målbild, synkroniseringsplan, resursplan, risker, aktivitetsplaner, problemlogg, beslutslogg och aktivitetsfönster.
Du ska också kunna genomföra projektpulsmöten och förstå hur programpulsmöten och resurspulsmöten fungerar.

Resultat

Agila projektplaner för ett eller flera projekt med målbild, synkroniseringsplan, resursplan, riskplan, aktivitetsplaner, problemlogg, beslutslogg och aktivitetsfönster.

Workshopen är uppdelad i fem moment

Deltagarna delas i grupper om 5 personer som planerar var sitt projekt. Workshopen kräver tillgång till en stor whiteboardtavla per grupp.

Målbild – utarbeta målbild för ett aktuellt projekt per grupp.

Synkroniseringsplan och resursplan – planera projekten med synkroniseringsplan och resursplan.

Riskplan – utarbeta en riskplan med åtgärder för projekten.

Aktivitetsplan – utarbeta en aktivitetsplan för ett delresultat i varje synkroniseringsplan.

Pulsmöten för projekt – sätt upp pulstavlor för projekten och genomför ett första pulsmöte i varje projekt.

Pulsmöten för programkoordinering – vi övar på att genomföra ett programpulsmöte.

Pulsmöte för resurskoordinering – vi övar på att genomföra ett resurspulsmöte.