Innehåll workshop Agil utvärdering

Målgrupp

Ledningsgrupp, chefer, utvecklare och andra nyckelpersoner.

Utvärderingen kan hållas på svenska eller engelska.

Syfte

Att utvärdera verksamhetens förmåga att utnyttja, skapa och hantera förändringar i omvärlden.
Samt att identifiera och prioritera åtgärder som kommer stärka verksamhetens agila förmåga på operativ och strategisk nivå.

Bakgrund

Med en hög agil förmåga på både strategisk och operativ nivå har verksamheten goda förutsättningar att växa med uthållig lönsamhet.

Agil strategisk förmåga handlar om att kunna påverka sin framtid med de produkter man utvecklar.

Agil operativ förmåga handlar om att kunna driva utveckling på kort tid och till låg kostnad samt att kunna hantera oförutsedda händelser till en låg kostnad.

Resultat från utvärderingen

  1. En sammanställning av styrkor och svagheter.
  2. Prioriterade förbättringsområden med identifierade åtgärder.

Utvärderingen innehåller 3 steg

Probleminventering. Identifiera och gruppera problem och hinder i verksamheten.

Sammanställa. Koppla problemen till de agila principerna samt komplettera bilden genom att lägga till områden och arbetssätt som fungerar bra.

Förbättringsåtgärder. Prioritera förbättringsområden samt identifiera åtgärder.