Kursinnehåll Introduktion till Puls

Målgrupp

Ledningsgrupp, chefer, utvecklare och projektledare som arbetar med strategiutveckling, produktutveckling och processutveckling.

Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

Omfattning: 4 timmar.

Syfte

Kursen ger en orientering om vad Parmatur Puls är och vilka principer som Puls bygger på. Efter kursen ska du förstå hur en verksamhet kan organiseras genom ett nätverk av pulsmöten i ett pulsrum samt hur detta visualiserar arbetet så att det är möjligt balansera arbetsbelastning, göra teamarbete möjligt, isolera fel och problem genom uppdelning och hantera oväntade händelser.

Kursen är uppdelad i sju korta moment

Introduktion – grundläggande begrepp, hur pulsorganisationen är uppbyggd och hur den skalas.

Utjämna arbetsbelastning – principer för köteori och Littles lag, samt vilka effekter detta har på hur arbetet bör organiseras.

Teamarbete – vad som krävs för att människor ska kunna arbeta ihop.

Realtidsplanering – hur detaljplanering i realtid minskar osäkerheten, samt hur frekvensen av pulsmöten påverkar aktiviteternas storlek och overheadkostnad.

Riskhantering – hur arbete med olika grad av komplexitet och osäkerhet bör organiseras.

Strategisk inriktning och design – hur verksamhetens ledning arbetar och visualiserar sitt resultat för att fokusera företagets resurser.

Problemhantering – hur problem och avvikelser hanteras med ett minimum av administration.