Onlineshop

Beställ ditt online lärande direkt här. De 6 kurserna riktar sig till olika deltagare och bildar tillsammans ett komplett Pulsinförande.

I varje kurs ingår boken “The Principles of Agile Mangement“.

Varje kurs består av instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter. Samtliga inlämningsuppgifter ska utföras i grupp och avslutas med en diskussion och återkoppling från Parmatur (t.ex. via video i MS Teams).

Resultatet från varje uppgift dokumenteras i en tillhandahållen mall eller som ett foto av en pulstavla.

Blått spår för en projektgrupp, inklusive projektledaren.
Inlämningsuppgifter: Nuläge, Målbild, Synkroniseringsplan, Projektpulstavla, Aktivitetsplaner, Projektpulsmöten och Godkännande av delresultat. Beställ.

Prova på Blått spår! Inlämningsuppgift: Målbild. Gratis! Beställ.

Gult spår för ledningsgruppen.
Inlämningsuppgifter: Nuläge, Prioritera projektportföljen, Fokusområden, Definiera pulsorganisationen, Lönsamhetsanalys, Portföljpulstavla och Portföljpulsmöten. Beställ.

Rött spår för tekniska och kommersiella produktchefer på strategisk nivå.
Inlämningsuppgifter: Nuläge, Affärsmål, Programplan, Topp10 lista, Produktpulstavla, Produktpulsmöten, Programpulsmöten, Godkänna överlämningspunkt och Periodplanering. Beställ.

Grönt spår för uppdragschef och uppdragsteam.
Inlämningsuppgifter: Nuläge, Uppdragstyper, Arbetsprocess, Kriterier för prioritering, Uppdragslista, Uppdragspulstavla och Uppdragspulsmöten. Beställ.

Orange spår för resurschefer.
Inlämningsuppgifter: Nuläge, Idefiniera resurser, Resurspulstavla, Resurspulsmöten. Beställ.

Läs hur vi kan ge utbildning på plats hos er.