Webshop

Beställ* ditt organisationslärande direkt här. Alla priser är i svenska kronor exklusive moms. Kurser, föreläsningar och workshops ges internt på Ert företag**. Max 20 deltagare***.

Inspirationsföreläsning: Introduktion till Parmatur Puls.
4 timmar. Innehåll. Pris 9.500 SEK. Beställ.

Workshop: Utvärdera hur Agil/Lean ni är och se var ni har er förbättringspotential. 4 timmar. Innehåll. Pris 9.500 SEK. Beställ.

Kurs: Agil Multiprojektledning med Puls, för chefer och ledningsgrupp. 2 dagar. Innehåll. Pris 38.500 SEK. Beställ.

Kurs: Agil Projektledning med Puls, för projektledare och utvecklare. 2 dagar. Innehåll. Pris 38.500 SEK. Beställ.

Workshop: Strategidag, för chefer och ledningsgrupp.
1 dag. Innehåll. Pris 19.500 SEK. Beställ.

Workshop: Agil Projektplanering med Puls, för en eller flera projektgrupper. 2 dagar. Innehåll. Pris 38.500 SEK. Beställ.

Workshop: Sätt upp pulstavla för Portföljledning, Produktledning eller Uppdragsledning. 1 dag. Innehåll. Pris 19.500 SEK. Beställ.

Pulsinförande: Ett komplett utbildningspaket med ovan kurser under 8 veckor för tre kursgrupper. Innehåll. Pris 211.900 SEK.

*) Erbjudandet gäller enbart i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

**) Beställaren ansvarar för kurslokal med lämplig utrustning.

***) Kan hållas på svenska eller engelska. Kursmaterial är på engelska.

Samtliga föreläsningar, kurser och workshops behandlar produkt- och processutveckling, vilket omfattar arbetet från utarbetande av en strategi till verskställande av projekt, inklusive produktvård.